1 דקות קריאה
האם השעיית עובד יכולה להוות עילה לתביעת של לשון הרע ?

בהשעיית עובד מתפקידו ישנם אינטרסים מנוגדים: מצד אחד, נועד הליך ההשעיה לשרת את האינטרס הציבורי ואת האינטרס של מקום העבודה, לשמור על שמם הטוב, ועל אמון הציבור במערכת בה הועסק העובד ובמערכת השרות הציבורי בכללותה. מהצד השני, ניצב האינטרס הלגיטימי של העובד להסיר מעליו רבב שדבק בו בעקבות ההשעיה, להגן על כבודו, על שמו הטוב, על המוניטין ועל מעמדו במקום העבודה. הפסיקה הרווחת היא, שלצורך הקביעה אם פרסום ההשעיה מהווה לשון הרע, בית המשפט יפעיל את שיקול דעתו ובוחן את משמעות הדברים שפורסמו בעיני הקורא הסביר. יודגש, כי לצורך גיבוש עילת לשון הרע אין צורך להוכיח כי אדם אכן הושפל או בוזה בפועל בעקבות ההתבטאות הפוגענית, די להוכיח כי הפרסום אכן היה עלול להוביל לתוצאה משפילה ומבזה. בתביעה שהוגשה לבית המשפט, התובע, איש חינוך, הושעה מעבודתו לאחר שהתלונן במכתב שהפיץ בקרב אנשי חינוך על החיוב להורות את משנתו של דמות פוליטית בכל יום זיכרון ובגין זה הושעה מעבודתו. בין היתר נפסק כי גם מקום שבו ישנו רצון להשעות עובד באופן זמני, נדרשת רמת הוכחה בלתי מבוטלת, לא רק מבחינה עובדתית באשר למעשה שביסוד ההשעיה אלא גם בעילה שבבסיס ההשעיה, זאת משום שההשעיה נתפסת כסנקציה עונשית בעלת משמעות מרחיקת לכת. עוד הבהיר בית המשפט כי "השעייה מהעבודה היא סנקציה קשה וחמורה שאין להקל בה ראש. פוטנציאל הפגיעה של השעיה, בכבודו ובחופש עיסוקו של המושעה הוא רב, כמו גם פגיעה בשמו הטוב של התובע". כמו כן, חייב בית המשפט את הנתבעת בפיצוי של כ-50,000 ₪. במקרה נוסף, הוגשה תביעת לשון הרע בהקשר של השעיית עובדת התובעת עבדה כמזכירת אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל, במשך כעשר שנים, ופוטרה מעבודתה. התובעת טענה כי הנתבעת פרסמה אודותיה פרסומים שהיו בגדר לשון הרע במהלך ישיבה באסיפה הכללית של האגודה בה ציינו נציגי האגודה שעילת פיטוריה היא בין היתר "התנהלות לוקה בחסר" . בית הדין בחן האם הפרסום, כפי שפורש, עלול לגרום לפגיעה בשמה של התובעת, כאשר בשלב זה אפילו אמיתות הפרסום אינה רלוונטית וקבע: "במקרה זה, אין ספק בעינינו כי הדברים שנאמרו על אודות התובעת – כפרשנותם לעיל –  עלולים לשנות את עמדת הבריות כלפי התובעת: לפגוע בשמה הטוב, להעמידה באור שלילי, לבזותה ולהשפילה, ולפגוע בכבודה. כמו כן, עלולות להיפגע אפשרויות התובעת להרוויח את לחמה, בשים לב כי היא נפלטת לשוק העבודה, בגיל אשר עלול להיתפס על ידי השוק – שלא בצדק – כמכשול. לסיכום: במידה והושעתה/השעתה מומלץ לבחון עם עורך דין האם תהליך ההשעייה נעשה בהתאם לחוק איסור לשון הרע . 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.